Νέο ερευνητικό έργο στο ΙΤΕ για την κατασκευή υπερ – επιφάνειας

11:18 19/12/2017 - Πηγή: ΕΡΤ

Νέα υλικά, με προγραμματιζόμενες ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν πρωτότυπες εμπορικές εφαρμογές θα παραχθούν μέσω ενός διεπιστημονικού ευρωπαϊκού έργου, με συντονιστή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και με τη συμμετοχή άλλων πέντε ερευνητικών κέντρων και εταιρειών.
Στο πλαίσιο του έργου με το ακρώνυμο VISORSURF, θα κατασκευαστεί ένα πρωτότυπο υλικό, η υπερ-επιφάνεια, η οποία θα μπορεί να ανιχνεύει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματά που προσκρούουν σε αυτήν και να τα διαχειρίζεται

μέσα από ένα λογισμικό.Η συνολική χρηματοδότησή του από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Μελλοντικές & αναδυόμενες τεχνολογίες» φτάνει τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ.
Το VISORSURF επιλέχθηκε μέσα από μια εξαιρετικά επιλεκτική διαδικασία κρίσεως, με ποσοστό επιτυχίας 4%. Το έργο σχεδιάστηκε και προετοιμάστηκε από νέους ερευνητές, ενώ περιλαμβάνει καταξιωμένους ειδικούς από πλήθος επιστημονικών πεδίων. Η κοινοπραξία αποτελείται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ελλάδα (Συντονιστής του έργου), το πανεπιστήμιου Κύπρου, το Aalto πανεπιστήμιο της Φιλανδίας, την SignalGenerixLimited, μια Κυπριακή εταιρεία τεχνολογικής καινοτομίας, το FraunhoferInstituteforReliabilityandMicrointegration, και το NaNoNetworkingCenter του UniversitatPolitecnicadeCatalunya.
Οι συμμετέχοντες ερευνητές αναπτύσσουν το πλήρες υλικό – λογισμικό για τις υπερ-επιφάνειες, ενώ η πρωτότυπη υπερ-επιφάνεια αναμένεται να είναι έτοιμη μέσα στο 2020.

Keywords
Τυχαία Θέματα