Κέρκυρα: Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μεταφέρει τεχνογνωσία στις τοπικές επιχειρήσεις

10:47 18/11/2020 - Πηγή: ΕΡΤ

«Τεχνική» συνάντηση στο πλαίσιο του έργου Ilonet πραγματοποιήθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η συνάντηση ήταν διαδικτυακή για τους εταίρους του έργου και είχε ως θέμα την παρουσίαση των δομών του Ιονίου Πανεπιστημίου, πως αυτό χτίζει γέφυρες επικοινωνίας με την κοινωνία, καθώς και πως μεταφέρεται η τεχνογνωσία, που παράγεται στις επιχειρήσεις. 

Το έργο εστιάζει στον εκσυγχρονισμό των γραφείων διασύνδεσης και των γραφείων μεταφοράς τεχνογνωσίας. Πρόκειται να δημιουργήσει μια ευρύτερης μεθοδολογίας λειτουργία, όπως και ένα πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης υπηρεσιών των

γραφείων αυτών. 

Εταίροι στο έργο είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών (επικεφαλής εταίρος), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το  University of Bari Aldo Moro και το Regional Agency for Technology and Innovation.

Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» (Interreg Greece Italy V-A Cross- border cooperation programme 2014-2020), που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

www.ert.gr

Keywords
Τυχαία Θέματα