Καλαμάτα: Στο «Φιλόδημος 1» η αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης

11:38 4/6/2019 - Πηγή: ΕΡΤ

Μετά από αίτημα του Συνδέσμου Ύδρευσης, που στοιχειοθετήθηκε σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΚ, ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξανδρος Χαρίτσης, με απόφασή του, ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 11.127.000 € προ ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σχετικά με την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές του Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα και τη Μεσσήνη
Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας

www.ert.gr

Keywords
Τυχαία Θέματα