ΙΚΑ: Νέος εσωτερικός δανεισμός 230 εκατ. ευρώ

Σε εσωτερικό δανεισμό 230 εκατ. ευρώ από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και τον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η., προχώρησε αυτό το μήνα το   ΙΚΑ  - ΕΤΑΜ. Συγκεκριμένα, το ΙΚΑ δανείστηκε 200 εκατ. ευρώ από το ΕΤΕΑ, και 30 εκατ. ευρώ από το ΤΑΠ ΔΕΗ. Τα δάνεια είναι έντοκα και με διάρκεια από τις 19/11/2012 έως τις 03/12/2012. Το ΙΚΑ καταφεύγει σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό κάθε μήνα από την αρχή του έτους, προκειμένου να διασφαλίσει ρευστότητα, δεδομένου ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές στο τέλος κάθε μήνα, οπότε έχουν ήδη καταβληθεί συντάξεις και παροχές.
Keywords
Τυχαία Θέματα