Εθνική Τράπεζα: Κέρδη έναντι ζημιών στο πρώτο τρίμηνο

18:12 24/5/2013 - Πηγή: NewPost
Κέρδη στα 186 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα στο α΄ τρίμηνο, έναντι ζημιών 265 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στα κέρδη αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα μη επαναλαμβανόμενα κόστη που συνδέονται με το εγχείρημα απόκτησης της Eurobank . Στο τρίμηνο συνεχίστηκε η σημαντική συμβολή της Finansbank στα αποτελέσματα, καθώς η τουρκική θυγατρική
της ΕΤΕ εμφάνισε καθαρά κέρδη 155 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23% ενώ θετική ήταν και η συμβολή των θυγατρικών στη ΝΑ Ευρώπη. H Εθνική αύξησε τις καταθέσεις κατά 5%, ενώ μείωσε το δανεισμό από το ευρωσύστημα στα 27,5 δισ. ευρώ. Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αντιστοιχούν στο 19,8% του συνόλου έναντι 24,3% για το εγχώριο χαρτοφυλάκιο δανείων. Ο όμιλος συνέχισε να μειώνει τα λειτουργικά του κόστη, κατά 10% στην Ελλάδα και 3% στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί. Η σχέση δανείων προς καταθέσεις αντιστοιχεί πλέον σε 104%. Η τράπεζα εμφανίζει μείωση, για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης, των προβλέψεων στην Ελλάδα στο α’ τρίμηνο του 2013 ( 318 εκατ. ευρώ, έναντι 419 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2012), λόγω της σημαντικής επιβράδυνσης του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών. Διατηρεί ωστόσο υψηλό ποσοστό κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων από προβλέψεις, στο 54%. Επίσης, στο τρίμηνο καταγράφεται αντιλογισμός προβλέψεων 276 εκατ. ευρώ επί των απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω της βελτίωσης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Η τράπεζα εμφάνισε περιστολή λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη κατά 10% και 3%, αντίστοιχα, σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2012. Η μείωση των δαπανών προσωπικού στην Ελλάδα ανήλθε στο 12% ενώ καταγράφεται περιορισμός γενικών εξόδων και αποσβέσεων κατά 5%, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι έκτακτες δαπάνες για τη συγχώνευση της Eurobank. Σωρρευτικά, από την αρχή της κρίσης (α' τρίμηνο 2010) η τράπεζα εμφανίζει σωρευτική μείωση του εγχώριου λειτουργικού κόστους κατά 24%. Ιδιαίτερα θετική ήταν η συνεισφορά της Finansbank με κέρδη ύψους 155 εκ ευρώ, και του δικτύου των θυγατρικών της ΝΑ Ευρώπης με 13εκ ευρώ. «Τις επόμενες ημέρες η Εθνική θα φτάσει σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, το εγχείρημα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, στο πλαίσιο του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών, που θα της επιτρέψει να συνεχίσει να επιτελεί τον κομβικό της ρόλο στην ελληνική οικονομία, όπως αποδεδειγμένα τον έχει επιτελέσει κατά τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής. Η τράπεζα συλλογικά, συνειδητά και υπεύθυνα σχεδιάζει το αύριο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, σημειώνοντας πως: »H Εθνική συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας της και του ισολογισμού της. Συγκεκριμένα, έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην παραγωγικότητα μειώνοντας τα λειτουργικά της έξοδα κατά περίπου 25% από την αρχή της κρίσης, και είναι σε θέση να ανακοινώσει πρωτοβουλίες για επιπλέον σημαντικές περικοπές».
Keywords
Τυχαία Θέματα