Πανελλαδικές 2013: Βιολογία κατεύθυνσης, λύσεις και εκτιμήσεις

17:52 24/5/2013 - Πηγή: Madata
Τα θέματα στη βιολογία κατεύθυνσης, είναι μέτριας δυσκολίας και απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές που έχουν κατανοήσει πλήρως τα βιολογικά φαινόμενα που περιγράφονται στην εξεταστέα ύλη του σχολικού βιβλίου.Το πρώτο και το δεύτερο θέμα δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία.Το τρίτο
Keywords
Τυχαία Θέματα