Δεκάδες φοιτητές χωρίς εστία λόγω... Airbnb

09:50 6/12/2018 - Πηγή: NewPost
Η έλευση του Αirbnb όμως και οι διαστάσεις που έχει λάβει σε μεγάλες πόλεις έχει αλλάξει τα δεδομένα εκτοξεύοντας τα ενοίκια.
Keywords
Τυχαία Θέματα