Το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις - Όλες οι αλλαγές - Τα νέα όρια ηλικίας - Ποιοι χάνουν και ποιοι σώζονται

Tweet Κατηγορία: Κοινωνία
To νομοσχέδιο με τις περικοπές στις συντάξεις και στο εφάπαξ μαζι με τη διαδικασία αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης απο τα 65 στα 67 καθως και τις ανατροπές στους συνταξιούχους του ΟΓΑ έχει ως εξής:

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Η αύξηση των ετών συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 θα γίνει άπαξ το 2013. Οι χαμένοι του νέου μέτρου θα ειναι όσοι δεν εχουν προλάβει να θεμελιώσουν

συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά και άλλες κατηγορίες τις οποίες αναφέρουμε στη συνέχεια. Το μέτρο θα συμπαρασύρει και τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας. Ειδικότερα το σχέδιο νόμου όσον αφορά στο αρθρο για την αυξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αναφέρει τα εξής :

1. Απο 1.1.2013 για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας και Τραπέζης της Ελλάδος εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του νόμου 3863/2010(σσ
νόμος Λοβέρδου) οπως ισχύει ως προς τα ορια ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης οπως αυτα διαμορφώνονται με τις ανωτέρω διατάξεις απο 1.1. 2015.

2. Απο 1/1/2013 όλα τα ορια ηλικίας της παραγράφου 1(σσ δηλαδή του νόμου 3863/2010 ή νόμου Λοβέρδου) καθως και όλα τα προβλεπόμενα την 31.12.2012 ορια ηλικίας συνταξιοδότησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασιας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Τράπεζας της Ελλάδος, πλην ΝΑΤ αυξάνονται κατα 2 έτη.

3. Απο την αύξηση των ορίων ηλικίας ή και του χρόνου ασφάλισης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ως μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων καθως και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων β)οι ασφαλισμένοι στους ανωτέρω φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εχουν ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011.

4. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μεχρι 31/12/2012, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, οπου αυτα προβλέπονται δεν θίγονται και δύναται να ασκηθούν οποτεδήποτε.

5. Οι ασφαλισμένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασιας, Κοινωνικης Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι μέχρι 31.12.2012 εχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατ΄ετος προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, οπως αυτές καθορίζονται με το αρθρο 10 του ν. 3863/2010 οπως; ισχύει(σσ το αρθρο 10 αναφέρεται στα ορια ηλικίας συνταξιοδότησης και στους αναγνωριζόμενους χρόνους) ή απο προγενέστερες γενικές ή άλλες διατάξεις, δύναται να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που κατα περίπτωση κατοχυρώνουν.

ΟΙ μεγάλοι χαμένοι του μέτρου θα είναι οι παρακάτω τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων:

1. Για τους ασφαλισμένους πριν από το 1983 όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα για συνταξιοδότηση με 35ετία αυξάνεται το όριο ηλικίας από τα 58 στα 60έτη, στους ελεύθερους επαγγελματίε

Keywords
Τυχαία Θέματα