Το δημόσιο Πανεπιστήμιο, ο Ν. 4009/2011 και ο Φορέας Ε.Ε.ΔΙ.Π..

p1 {font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;margin-left:8px;margin-right:8px;margin-top:4px;margin-bottom:4px;text-align:justify;}Του Μανόλη Ντουντουνάκη#

Έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση ότι ο νόμος αυτός υποβαθμίζει τις σπουδές και τα πτυχία, διαλύει την έρευνα και τα γνωστικά αντικείμενα, ενώ εισάγει με έμμεσο τρόπο δίδακτρα και προσδίδει επιχειρηματικό χαρακτήρα στη λειτουργία του δημόσιου Πανεπιστημίου αλλοιώνοντας τον ρόλο του.
Το να επιμένει κανείς να εφαρμόσει τον νόμο 4009/11 για τα ΑΕΙ,

ο οποίος ελέγχεται εκτός των άλλων και για τη συνταγματικότητά του, ενώ ουδέποτε είχε τη συναίνεση της ακαδημαϊκής κοινότητας, είναι ατελέσφορη προσπάθεια. Έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση ότι ο νόμος αυτός υποβαθμίζει τις σπουδές και τα πτυχία, διαλύει την έρευνα και τα γνωστικά αντικείμενα, ενώ εισάγει με έμμεσο τρόπο δίδακτρα και προσδίδει επιχειρηματικό χαρακτήρα στη λειτουργία του δημόσιου Πανεπιστημίου αλλοιώνοντας τον ρόλο του. Στην ουσία αποτελεί την εφαρμογή του καταστροφικού Μνημονίου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. εξ αρχής τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ της μη εφαρμογής του Ν. 4009/2011 μέχρι την απόσυρσή του, θέση στην οποία εξακολουθεί να εμμένει αταλάντευτα. Η πανεπιστημιακή κοινότητα δεν πρέπει να δεχτεί ημίμετρα. Έτσι:

Πρώτα αίτημά μας είναι η αναστολή εφαρμογής του Νόμου.

Το υπουργείο πρέπει να κάνει διάλογο με τους φορείς, που εδώ και καιρό έχουν καταθέσει προτάσεις, για την κατάρτιση ενός υγιούς νέου νόμου πλαισίου που τόσο ανάγκη έχουν τα πανεπιστήμια, διατηρώντας και βελτιώνοντας τα θετικά του προϋπάρχοντος νομικού πλαισίου και διορθώνοντας αδυναμίες, λάθη και ελλείψεις.

Επιπλέον πρέπει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο υπουργείου - εκπαιδευτικής κοινότητας για την εξαίρεση της Παιδείας από το Μνημόνιο ως διέξοδο από την κρίση. Η «μνημονιακή» κα Διαμαντοπούλου μέσα σε μόλις δυο χρόνια διέλυσε κυριολεκτικά τη δημόσια εκπαίδευση. Είναι επιτακτική ανάγκη τώρα, να αποδειχτεί έμπρακτα ότι η Παιδεία είναι επένδυση για το μέλλον της χώρας.

Ως άμεσα μέτρα προτείνουμε:

- άμεση και επαρκής χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων με την κατάργηση της πολιτικής των δωδεκατημορίων και την άμεση απόδοση των από τον νόμο προβλεπόμενων πιστώσεων του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού των Ιδρυμάτων.

- οι εκλογές ακαδημαϊκών οργάνων, των οποίων η θητεία λήγει με το τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, να γίνουν με το προ του Ν. 4009/2011 θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα για τον φορέα Ε.Ε.ΔΙ.Π., θα θέλαμε ο νέος νόμος να περιλαμβάνει:

- Διατήρηση του ενιαίου φορέα Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πιστεύουμε ότι το, πλην ΔΕΠ, Διδακτικό Προσωπικό των Πανεπιστήμιων θα πρέπει να έχει μια ενιαία μορφή με τη σημερινή (Ε.Ε.ΔΙ.Π) ή άλλη ονομασία. Τα μέλη του ενιαίου φορέα θα πρέπει να έχουν αναβαθμισμένα, σε σχέση με τα σημερινά, προσόντα πρόσληψης (συναφές πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία).

- Αυτοδίκαιη ένταξη υπηρετού

Keywords
Τυχαία Θέματα