Πρακτικό επιτροπής & προσωρινοί πίνακες εκπαιδευτών δια ζώσης δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου

Tweet

Πρακτικό επιτροπής & προσωρινοί πίνακες εκπαιδευτών δια ζώσης δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου Πρακτικό επιτροπής για την αντιπαραβολή των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών και προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ' αρ. πρ. 602/10/36944/8-7-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την επιλογή: Εκπαιδευτών δια ζώσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου Εκπαιδευτών εξ απόστάσεως Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου(Αρ. Απόφασης ΔΣ / ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 1328/67/12-09-2013, ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ46ΨΖΣΠ-Λ36) Συνημμένα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

39 Kb

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

402 Kb

Tags: ΙΝΕΔΙΒΙΜ Tweet Share on

View the discussion thread.

Keywords
Τυχαία Θέματα