./. « Ανάκληση ∆ιαταγμάτων , Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων , Προαγωγές και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς »

15:35 18/9/2013 - Πηγή: NewsNow
Κυρώνονται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 17 του Ν . 2439/1996 οι παρακάτω συμπληρωματικοί πίνακες εκτάκτων κρίσεων που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια Προαγωγών.
Keywords
Τυχαία Θέματα