ΠΔΕ Αττικής: Πρόσληψη ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

«Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

ΠΔΕ ΑττικήςΠροσλήψεις αναπληρωτώνΕΕΠΕΒΠΕπισυνάψεις: 62164653ps-e3l.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα
ΠΔΕ Αττικής, Πρόσληψη ΕΒΠ, ΣΜΕΑΕ,pde attikis, proslipsi evp, smeae