Οι υποψήφιοι Διευθυντές στη ΔΔΕ Δ΄Αθήνας και ο προσωρινός πίνακας κατάταξής τους

Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/06/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00΄

Βλέπε ΕΔΩ

επιλογή διευθυντών
Keywords
Τυχαία Θέματα