Η Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας, σεμινάριο για εκπαιδευτικούς της ΔΕ

Tweet Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος, 2013 - 13:00 to Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος, 2013 - 13:00

Οργανωτική επιτροπή:
Πέτρος Ματζάκος, Διευθυντής ΓΕΛ Φιλοθέης
Αγγελική Μαλέσκου, Αν. Διευθύντρια ΓΕΛ Φιλοθέης, Φιλόλογος
Γεώργιος Κόρακας, Φυσικός, εκπαιδευτικός ΓΕΛ Φιλοθέης
Βάιος Μπασμπαλέρης, Χημικός, εκπαιδευτικός ΓΕΛ Φιλοθέης
Ελισάβετ Κρίπα, εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας
Κυριακή Σημαιοφορίδου, εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας
Δημήτριος Θεολόγης, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
Στυλιανός Καραγιάννης, Προϊστάμενος

Τμήματος Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΔΕ, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής
Νικόλαος Τριπόδης, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Επιστημονική επιτροπή:
Δρ Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, ΕΚΠΑ / Τμήμα Αξιολόγησης
Δρ Πέτρος Ματζάκος
Δρ Στυλιανός Καραγιάννης
Δρ Νικόλαος Τριπόδης

Εισηγητές:
Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Πέτρος Ματζάκος, Στυλιανός Καραγιάννης, Νικόλαος Τριπόδης
Πρόγραμμα

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013
13.00-13.30 Εγγραφές
13.30- 13.45 Ενημέρωση για τους στόχους του Προγράμματος.
13.45-16.30: Θεσμικό πλαίσιο-Εισαγωγικές έννοιες-Valuephobia
(επιστημονική τεκμηρίωση για το φόβο της αξιολόγησης).
Πεδία Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας.

Τέταρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013
13.00-13.30 Εγγραφές
13.30-16.30: Κριτήρια –Δείκτες Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας.
Τι αξιολογούμε.
Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013
13.00-13.30 Εγγραφές
13.30-16.30: Ανάλυση πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ευκαιριών και απειλών.
Βιωματική άσκηση.

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013
13.00-13.30 Εγγραφές
13.30-16.00: Τι κάνουμε στο Α’ και Β’ εξάμηνο.
Παραδοτέα-Εκθέσεις Αυτοαξιολόγησης.
16.00-16.30 Αναστοχασμός-Αξιολόγηση προγράμματος

Όποιος παρακολουθήσει και τις 14 ώρες του προγράμματος θα λάβει στο τέλος βεβαίωση συμμετοχής.
Νικόλαος Τριπόδης

Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Tweet

View the discussion thread.

Keywords
Τυχαία Θέματα