Καταγγελία του ΣΥΝ για το Indymedia

Για απαράδεκτη ενέργεια κάνει λόγο ο ΣΥΝ, αναφερόμενος στην αξίωση του ΟΤΕ να αποστείλει εξώδικο στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, με το οποίο του ζητάει να διακόψει εντός πέντε ημερών την πρόσβαση που έχει αποκτήσει το Athens Indymedia στο δίκτυο οπτικών ινών του Οργανισμού, με αποτέλεσμα να αποκλεισθεί από το διαδίκτυο.
Keywords
Τυχαία Θέματα