ΑΣΕΠ: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων για προσλήψεις στο ΥΠΟΙΟ

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Ε/2007 (ΦΕΚ 327/11.10.2007, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Κεντρική Υπηρεσία), οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:α) τέσσερις (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Δεθνής Οικονομία και Οικονομική Πολιτική» [Κωδικός θέσης:10002] και β)πέντε (5) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Marketing ή Λογιστική ή Χρηματοοικονομική Ανάλυση ή Μακροοικονομική Ανάλυση και Οικονομετρία» [Κωδικός θέσης:10003]
Keywords
Τυχαία Θέματα