Ανήλικοι παραβάτες του Ιντερνετ

Εμφανίζουν αυξημένη παραπτωματική συμπεριφορά. Εχουν μεγαλύτερο αριθμό αδικαιολόγητων απουσιών από το σχολείο. Εχουν χαμηλότερη βαθμολογία κατά μέσον όρο στο σχολείο και χαρακτηρίζουν τις σχολικές τους επιδόσεις κυρίως ως μέτριες. Εχουν στην κατοχή τους προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και κυρίως στο δωμάτιό τους. Χρησιμοποιούν κυρίως τα e-mails, το διαδικτυακό παιχνίδι και τη διαδικτυακή συζήτηση. Βγαίνουν καθημερινά έξω. Εχουν μεγαλύτερο χαρτζιλίκι.
Keywords
Τυχαία Θέματα