Σε ποιες τράπεζες μπορούν να πληρώνουν οι φορολογούμενοι τους φόρους

Στις τράπεζες ανατίθεται η είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών των φορολογούμενων και του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, προκειμένου να αποφορτιστούν οι εφορίες από την είσπραξή τους...

Η είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών ανατίθεται στις ακόλουθες τράπεζες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.ALPHA BANK Α.Ε.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Α.Τ.Ε ΒΑΝΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.ΕEUROBANK- ERGASIAS S.AΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.MARFIN− ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.Ε.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.MILLENIUM BANK Α.Ε.ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΤΡΑΠΕΖΑ PROBANΚ Α.Ε.ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.FBBank− ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.Τ.ΔΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ.)ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣHSBC BANK PLCΌπως προκύπτει από την απόφαση, η εταιρία «Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ» (ΔΙΑΣ ΑΕ) συμμετέχει στη διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ έναντι αμοιβής η οποία ορίζεται στο ποσό των 0,06 ευρώ ανά συναλλαγή. Η αμοιβή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων ορίζεται στο ποσό των:
0,30 ευρώ ανά συναλλαγή, (πλέον αναλογούντος ΦΠΑ), για πληρωμή μέσω καταστήματος και0,10 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή (πλέον αναλογούντος ΦΠΑ) για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (Web, ATM κ.λπ).Η αμοιβή καταβάλλεται συνολικά από το Ελληνικό Δημόσιο στη ΔΙΑΣ ΑΕ.
Στις δύο αποφάσεις διευκρινίζεται δεν απαιτείται από τους φορολογούμενους η τήρηση λογαριασμού στο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο θα επιλέξουν προκειμένου να καταβάλουν τον βεβαιωμένο φόρο καθώς και ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να επιβάλουν για κανέναν λόγο πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τις συναλλαγές αυτές.
Keywords
Αναζητήσεις
ενφια τραπεζες, ?? ?????? ???
Τυχαία Θέματα