Αυτά είναι τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που δίδονται ηλεκτρονικά

Οδηγίες προς τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών απέστειλε ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μανούσος Βολουδάκης, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία παροχής δημοσίων εγγράφων με ηλεκτρονικό τρόπο....

Στην εγκύκλιο, ο κ. Βολουδάκης περιγράφει την υπηρεσιακή διαδικασία, σύμφωνα με την οποία «η συναλλαγή του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση, μπορεί πλέον να διεκπεραιώνεται μέχρι τέλους ηλεκτρονικά, χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να επισκεφθεί αυτοπροσώπως οποιαδήποτε υπηρεσία, είτε για να υποβάλλει αίτηση είτε για να παραλάβει έγγραφο».

Το μόνο που θα χρειάζεται θα είναι ο πολίτης
που επιθυμεί να αποφεύγει τη γραφειοκρατική διαδικασία θα είναι να εγγράφεται ως χρήστης στην πύλη του διαδικτυακού τόπου «ΕΡΜΗ»:
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/User/registration
Μετά την αποστολή από το ΚΕΠ του εγγράφου, ο πολίτης θα έχει την δυνατότητα να αποστείλει ηλεκτρονικά το έγγραφο στην υπηρεσία απ' όπου έχει ζητηθεί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης «οι εγγεγραμμένοι στον «ΕΡΜΗ» πολίτες, μπορούν να αποστέλλουν μηνύματα προς τις διευθύνσεις αυτές, με επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα που έχουν λάβει στη θυρίδα τους».

Οι 81 υπηρεσίες που αναβαθμίζονται σε πλήρως ηλεκτρονικές είναι οι ακόλουθες:
Αίτηση - δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου)Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησηςΧορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασηςΧορήγηση βεβαίωσης ποσού σύνταξης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογίας εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)Χορήγηση αντιγράφου άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας (λόγω απώλειας, καταστροφής της ήδη εκδοθείσας)Χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)Χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΟΑΤΑΠ)Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών από το ΔΟΑΤΑΠΧορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογίαΧορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογίαΧορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους ή νηπιαγωγούςΧορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους ή νηπιαγωγούςΧορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητέςΧορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούςΧορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για καθηγητέςΧορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑΧορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑΧορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένωνΧορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότηταςΧορήγηση βεβαίωσης για το ομοταγές πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ)Χορήγηση ακριβούς αντιγράφου βαθμολογικής αντιστοιχίας - πράξης αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ)Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας (ΔΟΑΤΑΠ)Χορήγηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίαςΈκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑΈκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑΧορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα που συνοδεύει μία κυρωμένη πράξη εφαρμογής (τελική ιδιοκτησία, υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα του ν. 1337/83)Βεβαιώσεις περί τροποποίησης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας σύστασης Α.Ε., περί του ισχύοντος Δ.Σ., περί καταβεβλημένου κεφαλαίου Α.Ε. και λοιπών στοιχείων καταχωρημένων στο Μητρώο Α.Ε.Ενημέρωση καταναλωτή για τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά δικαιώματα καταναλωτή για την προστασία τουΧορήγησης βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας Αστυνομικών (Αστυφυλάκων – Αρχ/κων – Ανθυπαστυνόμων), Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών ( Ν. 2690/1999, άρθρα 4,5 και 12)Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ε.Κ.Α.Μ. και στο Τ.Ε.Ε.Μ (Ν. 1813/1988, άρθρα 20 παρ. 3 και 47 παρ.1)Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, στους χειριστές ελικοπτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ. 1041/1979, άρθρα 41 και 43)Χορήγηση βεβαίωσης του Ν. 142/1974Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας Αστυνομικών ΥπαλλήλωνΧορήγηση βεβαίωσης Ζώνης Επιχειρήσεων Ν. 1854/1951Χορήγηση βεβαίωσης αναπηρίας (Ν. 1579/1950)Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκωνΧορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκωνΚαταχώρηση εγκατάστασης εκτροφής, προμήθειας, πειραματισμού Π.Δ. 160/91 (64, Α΄)Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών - παραπληγικών και ακρωτηριασμένωνΒεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τετραπληγικών - παραπληγικών ασφαλισμένων του δημοσίουΒεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τυφλότηταςΒεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε σπαστικά άτομαΒεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρίαΒεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμωνΒεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Βαριά Νοητικά Καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.)Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα άτομαΒεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από μεσογειακή αναιμίαΒεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από αιμορροφιλίαΒεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από AIDSΒεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης χανσενικώνΒεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίαςΈγγραφή –Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)Χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης από τον ΟΓΑ - προώθηση δελτίου απογραφής για έκδοση βιβλιαρίου υγείαςΧορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης - διακοπής / αναστολής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ.Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΚΕΑΔ δικηγόρων ή ασκούντων δικηγόρωνΧορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝΧορήγηση βεβαίωσης μη συνταξιοδότησης από το ΝΑΤΧορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης από το ΝΑΤΧορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας στο διάστημα που δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησηςΠιστοποιητικό Σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α' Κύκλου, ΤΕΕ Β' Κύκλου)Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α' Κύκλου, ΤΕΕ Β' Κύκλου)Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔΒεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔΒεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔΑίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠΒεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕΒεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς από ΟΑΕΕ-πρώην ΤΕΒΕΒεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (ΟΑΕΕ - πρώην ΤΕΒΕ)Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ΤΣΑΥΔιεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση μερισμάτωνΔιεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης ασφαλισμένου για αλλαγή διεύθυνσηςΔιεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μετόχου για τη χορήγηση βεβαίωσης εξόφλησης οφειλής (ΜΤΠΥ)Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μερισματούχου για έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μερίσματοςΧορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για ειδικό λογαριασμό πρόσθετων παροχών (ΤΣΜΕΔΕ)Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕΧορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (ΤΣΜΕΔΕ)Χορήγηση βεβαίωσης συνταξιούχου (ΤΣΜΕΔΕ)Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
Keywords
Αναζητήσεις
pistopoihtiko diagrafhs apo logisthrio tou kratous, πιστοποιητικό διαγραφής από το γενικό λογιστήριο του κράτους
Τυχαία Θέματα