Βραδύτητα και κράτος δικαίου

Το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης αντιμετωπίζει εγγενή προβλήματα. Οι αποφάσεις αργούν. Φαίνεται, όμως, ότι ο χρόνος απονομής επιβραδύνεται σκανδαλωδώς και από ακατανόητες συνδικαλιστικές ενέργειες. Οσοι κόπτονται εσχάτως για το κράτος δικαίου θα όφειλαν να εστιάσουν και στις υποθέσεις που μένουν ανεκδίκαστες λόγω της συστηματικής κατάχρησης των αναβολών ή λόγω της αποχής, που έχει γίνει συνδικαλιστική […]
Keywords
Τυχαία Θέματα
Βραδύτητα,vradytita