ΒΙΟΤΕΡ: Μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2008

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2008 αποφάσισε η σημερινή τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ, διότι η εταιρία έχει ζημίες προηγουμένων χρήσεων για συμψηφισμό οπότε σύμφωνα με το άρθρο 45/2190/20 δεν είναι δυνατόν να διανεμηθεί μέρισ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα