Αλφα Γκρίσιν: Ολοκλήρωση συγχώνευσης με απορρόφηση της Γκρίσιν Παππάς Α.Ε.

Η εταιρεία Αλφα Γκρίσιν Α.Ε., ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι, δυνάμει της υπ' άριθ. Κ2-6467/29-06-2009 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρίας «ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα