’σκηση προσομοίωσης για την επάρκεια των φραγμάτων του Νέστου

Την έλλειψη νερού για αρδευτικούς σκοπούς στην περιοχή γύρω από τον ποταμό Νέστο προβλέπει -σ' ένα από τα δυσμενέστερα σενάρια- μελέτη προσομοίωσης του Πολυτεχνείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), χρησιμοποιώντας διάφορους κλιματικο... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα