Εδραση - Ψαλλίδας: Διατήρησε το πτυχίο 6ης Τάξης

Διατήρησε το πτυχίο ΜΕΕΠ 6ης Τάξης για όλες τις κατηγορίες των δημοσίων έργων η Εδραση Ψαλλίδας, σύμφωνα με την υπ'αριθμ.22319/2009 απόφαση, μετά την προβλεπόμενη επανάκριση στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα