Σύσταση εταιρίας factoring από την Εθνική Τράπεζα

Σε σύσταση εταιρίας με αντικείμενο την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) προχώρησε η Εθνική Τράπεζα. Πιο συγκεκριμένα, η κατά 100% θυγατρική εταιρία της Εθνικής Τράπεζας, Εθνική Factors A.E, στελεχωμένη από έμπειρο προσωπικό με υψηλή τεχνο... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα