Σιούφας: Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία των εκλογών

Οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν εμπροσθέσμως μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 20ης Οκτωβρίου συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής. Συνολικά, υπεβλήθησαν 110 ενστάσεις, εκ των οποίων 37 έγιναν αποδεκτές, 58 απερρίφθησαν και 15 ήταν άνευ αντικει... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα