Πώληση ιδίων μετοχών από «Σπύρου»

Στην πώληση έως 116.000 ιδίων μετοχών της, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, με κατώτερη τιμή πώλησης 0,60 ευρώ ανά μετοχή, θα προχωρήσει ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου. Η πώληση θα γίνει μέσω του ΧΑ εντός του χ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα