Οριακό μέρισμα θα διανείμει η εταιρεία Χαϊδεμένος

Σε 0,02 ευρώ μικτό ποσό ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα για τη χρήση 2008 της εταιρίας Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών ΑΕΒΕ, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12 Iουνίου 2009. Από το ποσό αυτό παρακρατεί... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα