Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2008 η εταιρεία Μύλοι Λούλη

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2008 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η σημερινή τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Μύλοι Λούλη ΑΕ. Παράλληλα, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα