Νίκος Βούτσης: Γαλατάδες

Θα μπορούσε κανείς, κυνικά, να το δει και ως πρόοδο. Η «εισβολή στο Κοινοβούλιο» ήταν στα προηγούμενα μνημόνια μια απειλή που την έπαιρνε κανείς κυριολεκτικά.

Τυχαία Θέματα