Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της MIG

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο εξελέγη από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 6.9.2009 συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα ως ακολούθως: 1. Ανδρέας... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα