Πλαίσιο Computers: Λήξη σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης

Η εταιρεία Πλαίσιο Computers A.E.Β.E. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι συμφώνησε από κοινού με το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Kύπρου Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» να μην ανανεώσουν την υφισταμένη σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα