Νέα μέτρα λιτότητας στην Ισπανία

Η ισπανική κυβέρνηση ανήγγειλε, σήμερα, τη λήψη και «πρόσθετων μέτρων» λιτότητας συνεχίζοντας τη συλλογική προσπάθεια περιστολής του δημόσιου ελλείμματος, αποσαφηνίζοντας ότι τοιουτοτρόπως θέλει να «καλυφθεί», εάν τυχόν επιδεινωθεί και άλλο στο ορατό μέλ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα