Μνημόνιο Συνεργασίας για το T2S από την ΕΧΑΕ και τα 26 Ευρωπαϊκά Αποθετήρια

H ΕΧΑΕ είναι ένα από τα 27 Ευρωπαϊκά Αποθετήρια που υπέγραψαν το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ευρωσύστημα - την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις 16 εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της περιοχής του ευρώ. Το Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί δέσμευση των Αποθ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα