Υπ.Ε.Ε.: Επέκταση ορίων χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Διευθύνσεων

Την επέκταση των ορίων χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε.), αποφάσισε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανασίου, κατόπιν εισηγήσεως της Υπ.Ε.Ε. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, κάθε Περιφερει... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα