Ιδιαίτερα σε μαθητές Δημοτικού

Μαθητές Δημοτικού κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα με δάσκαλο στο σπίτι για να καλύψουν την ύλη του σχολείου. Και αυτό διότι οι γονείς τους θεωρούν ότι οι δάσκαλοί τους στο Δημοτικό δεν αναπληρώνουν επαρκώς, μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την ύλη του σχολείου. Στον αντίποδα, υπάρχουν υποδείγματα δασκάλων που έχουν από νωρίς ξεκινήσει και συνεχίζουν χωρίς διακοπή την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Keywords
Τυχαία Θέματα