Φορολογικές παραβάσεις από εταιρείες

Πέντε ανώνυμες εταιρίες με έδρα την Αθήνα και τη Λάρισα δεν απέδιδαν ΦΠΑ και εντοπίστηκαν από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων -Ε.Δ.Ε.Υ Αθηνών στο πλαίσιο ελέγχων για την εξακρίβωση της νόμιμης απορρόφησης των επιχορηγήσεων αναπτυξιακών έργων. Όπως ανακοίνωσ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα