Οδηγίες του ΑΣΕΠ για γραπτούς διαγωνισμούς εκπαιδευτικών ΔΕ

Απεστάλησαν από το ΑΣΕΠ για ανάρτηση σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας οι οδηγίες για τους υποψηφίους των γραπτών διαγωνισμών, που θα διεξαχθούν στις 13 και 14 Ιουνίου, για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα