ΕΣΠ: Επιμορφωτικό πρόγραμμα για ΜμΕ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων της προκήρυξης για την «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης - τουρισμού - εμπορίου - υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα