Μινωικές: Αγορά μετοχών από Grimaldi

Σε αγορές μετοχών των Μινωικών Γραμμών προχώρησε στις 8 και 9 Οκτωβρίου η Grimaldi. Συγκεκριμένα, στις 8/10/2009 προχώρησε σε αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, και στις 9/10/2009 σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μιν... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα