Δώρα-επίδομα αδείας και στους περιστασιακά εργαζόμενους

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων-Πάσχα και επίδομα αδείας ακόμα και αν δεν έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται.
Keywords
Τυχαία Θέματα