Αιτήσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών

Από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε οτι η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ως Φυσικά Πρόσωπα, Ένωση Προσώπων, ή Νομικά Π... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα