ΕΕΔΕ: Προώθηση του «Investors in People»

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και των εταιριών KPMG Σύμβουλοι ΑΕ και PricewatershouseCoopers Business Solutions SA για την προώθηση του προτύπου Investors in People (IIP) στην Ελληνική αγορά, υπέγραψαν ο... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα