Διμερής συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας στην έρευνα

Η ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για συνεργασία στην Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) με αντίστοιχους φορείς της Γαλλίας αποτελεί το στόχο της Προκήρυξης της Πράξης «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας -Γαλλίας 2009», στο πλαίσιο της Δράσης Εθνική... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα