Απορρίφθηκε προσφυγή της Ελλάδας για δαπάνες στον αγροτικό τομέα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Ελλάδας για την ακύρωση της απόφασης 2006/932/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006, με την οποία η Επιτροπή ζητά από τις ελληνικές αρχές την επιστροφή κοινοτικών χρηματοδοτήσεων από το Ευρω... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα