Διανομή μερίσματος 0,09 ευρώ στη Rilken

Τη διανομή μερίσματος 0,09 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, ενέκρινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας Rilken. Από την Παρασκευή 17η Ιουλίου 2009 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα (ημερομηνία... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα