Απλούστευση διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ για εξαγωγική δραστηριότητα

Στη διευκόλυνση της λειτουργίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας και στην αύξηση των δραστηριοτήτων τους, λαμβάνοντας υπόψη τον καθοριστικό ρόλο τους στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας, στοχεύει η Έκθεση της Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα