Ανακοίνωση των ονομάτων του Προγράμματος Απασχόλησης Ανέργων Νέων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι υποψήφιοι για τον πρώτο εξαμηνιαίο κύκλο του Προγράμματος Απασχόλησης Ανέργων Νέων, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με τους όρους της σχετικής ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα