Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από την Probank

Όπως αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Probank κατά τη συνεδρίαση της 31/03/2009, το Μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί, κατά το ποσό των € 12.645.298,20 με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα