Αύξηση της συμμετοχής των ξένων επενδυτών στο Χ.Α

Στο 48,7% αύξησαν τη συμμετοχή τους οι ξένοι επενδυτές στο Χ.Α. τον Μάιο, από 47,2% τον Απρίλιο. Το Μάιο 2009 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν οριακές εκροές της τάξεως των 65,89 εκατ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζουν οριακές εισροές κεφαλαίων ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα